Тотал К (1л)

Нет в наличии

Цена за:

Производитель: Химагромаркетинг

Опт от 20 шт.
488 грн.

Системный гербицид сплошного действия - Тотал К

Действующие вещества: Калийная соль глифосата, 625 г / л, или в форме кислоты 500 г / л.

Рекомендации по применению

Культура Объект Норма расходов, л/га Норма расхода рабочего
раствора, л/га
Пары и поля под
посевы озимых и яровых
культур
Однолетние злаковые и
двудольные сорняки
2,0 – 4,0 200 – 400
Многолетние злаковые и
двудольные сорняки
1,5 – 2,0

 

Видео про гербицид Тотал К

Форма препарата: Растворимый концентрат (РК).

Системний гербіцид суцільної дії - Тотал К

Діючі речовини: Калійна сіль гліфосату, 625 г/л, або у формі кислоти 500 г/л.

Рекомендації щодо застосування

Культура Об’єкт Норма витрат, л/га Норма витрат робочого
розчину, л/га
Пари та поля під
посіви озимих та ярих
культур
Однорічні злакові та
дводольні бур’яни
2,0 – 4,0 200 – 400
Багаторічні злакові та
дводольні бур’яни
1,5 – 2,0

Відео про гербіцид Тотал К

Препаративна форма: Розчинний концентрат (РК).

Хімічний клас: Фосфорорганічні сполуки.

Тотал К - Системний гербіцид суцільної дії для боротьби з широким спектром однорічних та багаторічних бур’янів на сільськогосподарських угіддях та землях несільськогосподарського
призначення. Десикант для зернобобових та соняшнику.

Механізм дії: Діюча речовина, потрапляючи на вегетуючі зелені частини бур’янів (листя, стебла), послаблює міжкутикулярні зв’язки, що дозволяє поглинути препарат паренхімою з подальшим переміщенням по всім органам з інгібуванням синтезу амінокислот, необхідних для росту і життєдіяльності бур’янів, а це призводить до повної загибелі, в тому числі і кореневої системи. Тотал К застосовується лише по активно вегетуючих бур’янах і не діє на рослини, котрі проросли після застосування гербіциду.

Переваги препарату Тотал К:

 • Завдяки унікальному механізму проникнення збільшує швидкість дії, знижує вплив температурного режиму під час застосування препарату;
 • Опади через 30 хвилин після внесення не знижують ефективність;
 • Застосування в період інтенсивного росту бур’янів дозволяє повністю позбутися всіх злісних багаторічних бур’янів;
 • Завдяки унікальній хімічній природі перевершує всі відомі гербіциди з інших хімічних класів за спектром дії.

Швидкість дії: Перші ознаки гербіцидної дії проявляються на 2-3 добу у вигляді пожовтіння і побуріння рослин. Повна загибель спостерігається на 7-14 добу після обробки в залежності від видового складу бур’янів і норми внесення препарату.

Системний гербіцид суцільної дії - Тотал К

Діючі речовини: Калійна сіль гліфосату, 625 г/л, або у формі кислоти 500 г/л.

Рекомендації щодо застосування

Культура Об’єкт Норма витрат, л/га Норма витрат робочого
розчину, л/га
Пари та поля під
посіви озимих та ярих
культур
Однорічні злакові та
дводольні бур’яни
2,0 – 4,0 200 – 400
Багаторічні злакові та
дводольні бур’яни
1,5 – 2,0

Відео про гербіцид Тотал К

Препаративна форма: Розчинний концентрат (РК).

Хімічний клас: Фосфорорганічні сполуки.

Тотал К - Системний гербіцид суцільної дії для боротьби з широким спектром однорічних та багаторічних бур’янів на сільськогосподарських угіддях та землях несільськогосподарського
призначення. Десикант для зернобобових та соняшнику.

Механізм дії: Діюча речовина, потрапляючи на вегетуючі зелені частини бур’янів (листя, стебла), послаблює міжкутикулярні зв’язки, що дозволяє поглинути препарат паренхімою з подальшим переміщенням по всім органам з інгібуванням синтезу амінокислот, необхідних для росту і життєдіяльності бур’янів, а це призводить до повної загибелі, в тому числі і кореневої системи. Тотал К застосовується лише по активно вегетуючих бур’янах і не діє на рослини, котрі проросли після застосування гербіциду.

Переваги препарату Тотал К:

 • Завдяки унікальному механізму проникнення збільшує швидкість дії, знижує вплив температурного режиму під час застосування препарату;
 • Опади через 30 хвилин після внесення не знижують ефективність;
 • Застосування в період інтенсивного росту бур’янів дозволяє повністю позбутися всіх злісних багаторічних бур’янів;
 • Завдяки унікальній хімічній природі перевершує всі відомі гербіциди з інших хімічних класів за спектром дії.

Швидкість дії: Перші ознаки гербіцидної дії проявляються на 2-3 добу у вигляді пожовтіння і побуріння рослин. Повна загибель спостерігається на 7-14 добу після обробки в залежності від видового складу бур’янів і норми внесення препарату.

Химический класс: Фосфорорганические соединения.

Тотал К - системный гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних сорняков на сельскохозяйственных угодьях и землях несельскохозяйственного назначения. Десикант для зернобобовых и подсолнечника.

Механизм действия: Действующее вещество, попадая на вегетирующие зеленые части сорняков (листья, стебли), ослабляет межкутикулярные связи, позволяет поглотить препарат паренхимой с последующим перемещением по всем органам с ингибированием синтеза аминокислот, необходимых для роста и жизнедеятельности сорняков, а это приводит к полной гибели, в том числе и корневой системы. Тотал К применяется только по активно вегетирующих сорняках и не действует на растения, которые проросли после применения гербицида.

Преимущества препарата Тотал К:

 • Благодаря уникальному механизму проникновения увеличивает скорость действия, снижает влияние температурного режима при применении препарата;
 • Осадки через 30 минут после внесения не снижают эффективность;
 • Применение в период интенсивного роста сорняков позволяет полностью избавиться от всех злостных многолетних сорняков;
 • Благодаря уникальной химической природе превосходит все известные гербициды из других химических классов по спектру действия.

Скорость действия: Первые признаки гербицидного действия проявляются на 2-3 сутки в виде пожелтения и побурения растений. Полная гибель наблюдается на 7-14 сутки после обработки в зависимости от видового состава сорняков и нормы внесения препарата.

0Коментария