<

Біологічні препарати

Агрінос А

Агрінос

551 грн/літр

Агрінос Б

Агрінос

513 грн/літр

Азотофіт - р

БТУ Центр

252 грн/літр

Актоверм

БТУ Центр

360 грн/літр

Андеріз

БТУ Центр

1080 грн/літр

Бактеронцид гель

Biona

588 грн/літр

Бактеронцид гель

Biona

437 грн/літр

Бактолайв Сід

Хімагромаркетинг

4305 грн/кг

Бактофіт

Biona

227 грн/літр

Бесткур, РК

Summit Agro

2266 грн/літр

Біодеструктор стерні

БТУ Центр

120 грн/літр

Біоінокулянт-БТУ-р

БТУ Центр

499 грн/літр

Бітоксибацилін БТУ

БТУ Центр

144 грн/літр

Граундфікс

БТУ Центр

216 грн/літр

Екостерн

БТУ Центр

226 грн/літр

Екостерн

БТУ Центр

226 грн/літр

Екостерн бактеріальний

БТУ Центр

252 грн/літр

Екостерн Класік

БТУ Центр

270 грн/літр

Екостерн Лайт

БТУ Центр

198 грн/літр

Екостерн ноу-тіл

БТУ Центр

270 грн/літр

Біологічні препарати - це біологічні засоби боротьби зі шкідниками, збудниками хвороб рослин і бур'янами, основою яких є агенти біологічної природи (живі мікроорганізми або продукти їх життєдіяльності). Ці мікроорганізми, як правило, виділяють із загиблих в природі шкідників. Хвороби членистоногих дуже поширені в природі, відомо близько тисячі видів мікроорганізмів, які їх викликають. Тому штучне внесення їх в агроекосистему супроводжується тільки збільшенням кількості патогена в середовищі, як це відбувається під час природних епізоотій фітофагів. Епізоотія серед фітофагів не приводить безпосередньо до кількісних і якісних негативних змін серед інших компонентів біоценозу. Навпаки, застосування мікробних препаратів супроводжується збільшенням обсягу біотичної середовища і стабілізацією биоценотичних зв'язків в агроценозах. У цьому полягає принципова екологічна відміна мікробіологічних препаратів від хімічних.

Класифікація біологічних препаратів

За видовою приналежністю, в залежності від природи діючого початку, біопрепарати поділяють на три основні групи:

Бактеріальні - зроблені на основі різних видів бактерій, їх застосовують для боротьби з шкідниками і гризунами, проти фітопатогенів - бактерій-антагоністів;

Грибні - основою є гриби-ентомопатогени з широким спектром дії проти шкідників і мікроби-антагоністи і гіперпаразит, специфіка яких використана в боротьбі проти хвороб;

Вірусні - виготовлені на основі ентомопатогенних вірусів. Висока специфічність цієї групи біопрепаратів обумовлює їх дію переважно на одного шкідника.

За механізмом дії на шкідливі організми мікробіологічні препарати діляться на кілька груп: препарати кишкової дії (бактеріальні, вірусні), препарати контактної дії (грибні), препарати комбінованої дії (грибні та деякі бактеріальні).

За токсикологічною оцінкою біопрепарати відносяться до нешкідливих речовин.

За кількістю штамів в препаратах біопрепарати поділяють на моноштамові (виготовлені на основі одного штаму мікроорганізмів) і препарати на основі двох або декількох штамів мікроорганізмів, що належать до різних систематичних груп. Більшість біологічних препаратів є моноштамовими. Але протягом останніх десятиліть в Україні та інших країнах розроблений ряд ефективних біопрепаратів на основі двох або декількох штамів мікроорганізмів.

Біологічні препарати випускають у вигляді сухих і змочуваних порошків, пастоподібних, гранульованих, рідких форм. Виробничі форми мають в своєму складі наповнювачі, стабілізатори, прилипачі, що дає можливість застосовувати їх за допомогою сучасної апаратури для обприскування.

По спрямованості дії біологічні препарати діляться на такі, які:

  • захищають рослини від фітофагів, фітопатогенів, мишоподібних гризунів;
  • підвищують стійкість рослин до шкідливих організмів;
  • покращують живлення (азотне, фосфорне, калійне) і сприяють збільшенню врожайності рослин;
  • стимулюють ріст і розвиток рослин завдяки вмісту біологічно активних сполук;
  • покращують структуру і родючість грунту.

Застосування біопрепаратів має ряд переваг перед хімічними засобами рослин, зокрема:

  • високу біологічну активність до сприйнятливих видів шкідників;
  • післядія, яка проявляється в загибелі шкідників в наступні фази розвитку і в період розвитку наступних поколінь, а також вибірковістю дії, безпекою для ентомофагів і комах-запилювачів;
  • відсутність виникнення резистентності у комах і стійких до биопрепаративних форм патогенів;
  • безпеку для теплокровних тварин і людини, відсутність фітотоксичності та впливу на смакові якості малий термін очікування, можливість застосування в різні фази вегетації рослин і уникнути ризику накопичення токсичних речовин в навколишньому середовищі.